Zelforganisatie en Eigenaarschap

Elk bedrijf of elke organisatie, of het nu een productiebedrijf, een zorginstelling of een dienstverlenende organisatie betreft, staat voor de opgave om hoogwaardige kwaliteit of zorg te leveren tegen acceptabele kosten. In tijden van snelle veranderingen stelt dit andere eisen aan organisaties en medewerkers dan dat we tot dusver gewend zijn.

Traditionele vormen van inrichting, aansturing en leiderschap bieden vaak niet meer de juiste kaders. Veel organisaties herkennen dan ook situaties van te weinig samenhang, waarin samenwerking tekort schiet of waar mensen verantwoordelijkheid wegregelen c.q. ‘outsourcen’. Met als gevolg: suboptimaal functioneren van mensen en organisatie. Dat kan en moet beter! Tegelijkertijd zien we dat medewerkers steeds meer behoefte hebben aan een aansturing waarin veel meer ruimte is voor hun talenten en om zich duurzaam te ontwikkelen. Zelforganisatie en eigenaarschap bieden organisaties meer en betere mogelijkheden om adequaat in te spelen op wensen vanuit de omgeving. Met zelforganisatie en eigenaarschap geven organisaties tevens invulling aan de behoeften van medewerkers tot meer eigen regievoering over hun werk en ontwikkeling.

Zelforganisatie en eigenaarschap bieden organisaties meer en betere mogelijkheden om adequaat in te spelen op  wensen vanuit de omgeving. Met zelforganisatie en eigenaarschap geven organisaties tevens invulling aan de behoeften van medewerkers tot meer eigen regievoering over  hun werk en ontwikkeling. 

Factsheet Zelforganisatie en Eigenaarschap

Het consortium Berckeley Square, WerkvanNu & Value2share organiseert voor het Netwerk Duurzame Inzetbaarheid op 25 juni een bijeenkomst voor bedrijven en organisaties over Zelforganisatie en Eigenaarschap. 

Waar: Haparandadam 7-4b, Amsterdam (boot Berckely Square).

Wanneer: woensdag 25 juni 13.30-16.30

Programma