Duurzame inzetbaarheid is van alle leeftijden….....

Na de laatste bijeenkomst van ons netwerk Lerende Organisaties had ik een gesprekje met mijn regiodirecteur die zich afvroeg, hoe ik in mijn dagelijks werk te maken kon hebben met duurzame inzetbaarheid, één van de onderwerpen van dit mooie netwerk. Een netwerk dat bestaat uit mensen vanuit allerlei sectoren in onze maatschappij als zorg, bedrijfsleven, onderwijs, overheid. Ik vertelde haar dat duurzame inzetbaarheid een begrip is dat door “onze” generatie is uitgevonden, omdat we er achter zijn gekomen dat als we goed ons best doen we langer leven dan verwacht en we dat eigenlijk niet kunnen betalen. Toen we begonnen met onze pensioenopbouw was de gemiddelde levensverwachting een stuk lager dan nu en dat zullen we moeten oplossen. Enerzijds door langer door te werken en anderzijds door dat zo gezond mogelijk te doen.

Gezien die wetenschap van de hogere levensverwachting, is het eigenlijk een heel koud kunstje om dat over te brengen op onze jonge generatie zodat die nooit meer over duurzame inzetbaarheid hoeven na te denken, maar gewoon echt duurzaam inzetbaar zijn. Als we ze dat op jonge leeftijd bijbrengen dan hoeven ze straks op latere leeftijd niet meer na te denken over “hoe ga ik dat volhouden” maar kunnen ze op een hele verantwoorde manier altijd hun eigen keuzes kunnen maken. Aangezien ik in het onderwijs werk is dat voor mij ook een prachtige uitdaging om de jeugd bij te brengen wat duurzaam inzetbaar zijn betekent. Voeg daarbij ook de aanstaande vernieuwing in het beroepsonderwijs waar een keuze module “gezonde leefstijl” aan het curriculum zal worden toegevoegd.

Toch vond mijn directeur dat “er een P&O-er” bij zou moeten zijn, want “die gaan over duurzame inzetbaarheid”……. Ze vroeg of ze mijn mail met informatie over het netwerk door mocht sturen aan iemand van P&O en die zou dan wel contact met mij opnemen. Tot nu toe nog geen reactie gehad.

Dit blog is geschreven door Henk Suichies, lid van het Netwerk Lerende Organisaties dat wordt gefaciliteerd door Mieke Voogd van Coachkwadraat en Ellen Bos van Value2share